The Schebek Palace

Make Your Next Event Unforgettable


Historie budovy

Parcela na místě dnešního Schebkova paláce byla zastavěna již ve 14. století v době vlády českého krále Karla IV. Původní stavba ustoupila paláci postavenému Kryštofem z Valdštejna, který ho později daroval knížeti Josefu Bredovi za jeho zásluhy při pruském obléhání Prahy.


Palác z pískovce a mramoru v jeho současné podobě nechal postavit baron Jan Schebek podle návrhu známého architekta Ignáce Ullmana. Stavba byla zahájena roku 1871.  V roce 1890 palác od Schebkových dědiců odkoupila Rakousko-uherská banka. Po vzniku samostatného Československa se pak budova logicky stala sídlem Státní banky československé. Roku 1963 byla budova převedena na Československou akademii věd a stala se sídlem Ekonomického ústavu. Dnes je Schebkův palác sídlem společného pracoviště CERGE Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, známého pod zkratkou CERGE-EI.

 


 Exterior of the Schebeck Palace

Exterior of the Schebeck Palace

prague map.jpg